Tuesday, 28 September 2010

Rochester Lancers

Ade Coker - 1980

Nelson Cupello - 1975 to 1979

Carlo Dell'Omodarme - 1972

Don Droege - 1977 to 1978

Meno Droegmoeller - 1976

Pat Ercoli - 1978 to 1980

Francisco Escos - 1971 to 1978

Alan Foggon - 1976

Aldolfo Gori - 1971 to 1972; Coach 1972

Fred Grgurev - 1979 to 1980


Artur Jorge - 1977

Dennis Mepham 1980

Shep Messing - 1979

Carlos Metidieri - 1970 to 1973

Charlie Mitchell - 1970 to 1975

Frank Odoi - 1970 to 1978


Jim Pollihan - 1976 to 1980


Pierino "Pierro" Prati - 1979

Branko Segota - 1979 to 1980

Manfred Seissler - 1971 to 1973; 1974

Damir Sutevski - 1979 to 1980

Doug Wark - 1974

No comments:

Post a Comment